Kontakt ved problemer med kloakken

Hvem du skal kontakte i forbindelse med driftsforstyrrelser afhænger af, hvor i kloakken problemet sidder:

Problemer med egne afløbsinstallationer
Er der problemer med afløbsinstallationerne inde på din egen grund, skal du selv få problemet løst for egen regning. Et kig i skelbrønden kan afgøre, om problemet sidder i dit eget kloaksystem eller i kommunens del af kloaksystemet. Hjælp til at lokalisere problemet.

Forstoppelse i forsyningens kloaksystem
Er der forstoppelse i forsyningens del af kloaksystemet (ikke rendestensbrønde i vejen), kan du inden for normal arbejdstid kontakte Teknisk Service på telefon 9674 8500.
Uden for normal arbejdstid kan du ringe på vagttelefon 9674 8500. Du vil her blive guidet videre til den, der har vagten på spildevand.

Er kloakken stoppet ude i vejen
Er der vand på vejen, som ikke trækker ned i rendestensbrøndene, kan du inden for normal arbejdstid kontakte kommunens vejafdeling på telefon 9974 2424. Udenfor normal arbejdstid kan du ringe på vagttelefon 9974 1999. Det er dog kun vejafvanding på offentlige veje, som vejafdelingen administrerer.