Kommunens vandforsyningsplan

I kommunens vandforsyningsplan kan du bla. læse, hvilket vandforsyningsområde, du hører under, og om hvordan vandforsyningen vil blive håndteret i fremtiden i kommunen.

Download planen her

Hvad er en vandforsyningsplan
Ifølge vandforsyningsloven skal Ringkøbing-Skjern Kommune udarbejde en vandforsyningsplan, som angiver, hvorledes vandforsyningen i Kommunen skal tilrettelægges, så alle forbrugere sikres tilstrækkelig og godt drikkevand.

Vandforsyningsplanen sikrer, at retningslinierne for arbejdet med vandforsyningen er ensartet i hele kommunen

Ifølge vandforsyningsloven skal en kommunal vandforsyningsplan blandt andet:

  • redegøre for placering, ydeevne og kvalitet af de almene vandforsyningsanlæg, 
  • angive hvilke områder, der skal forsynes fra almene anlæg og hvilke, der skal forsynes fra indvindingsanlæg på enkelte ejendomme eller fra andre ikke almene anlæg 
  • beskrive nuværende og fremtidige forsyningsområder for de almene vandforsyninger,
  • redegøre for tilførsel af vand udefra eller levering af vand til forbrug udenfor kommunen,
  • angive ledningsnettet for de almene anlæg, herunder eventuelt forbindelsesledninger mellem anlæggene 

Vandforsyningsplan 2011-2021
Byrådet har den 21. februar 2012 vedtaget en Vandforsyningsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune der dækker perioden 2011 til 2021.