Spildevandsplan

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven skal alle kommuner i Danmark udarbejde en spildevandsplan, som er en plan for bortskaffelse og håndtering af spildevandet i kommunen. Spildevandsplanen beskriver bl.a.:

- hvilke områder, der er kloakeret eller planlægges kloakeret 
- hvilken type kloak der findes i de kloakerede oplande 
- hvordan spildevandet samles, renses og udledes

Spildevandsplanen er det juridiske grundlag, der giver kommunen ret til for eksempel at kræve private ejendomme tilsluttet den offentlige kloak, at kræve ændringer i kloakeringen og at ekspropriere til nye anlæg. I Ringkøbing-Skjern Kommune er det Miljø og Natur, der er myndighed på spildevandsplanen.

Kommunen har i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S udarbejdet kommunens spildevandsplan.

Se spildevandsplanen her