Vand

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S forsyner ca. 22.000 forbrugere med vand i størsteparten af Ringkøbing-Skjern Kommune.

Rent drikkevand er en forbrugsvare, som vi er blevet forvænnet med i vores del af verden. Men rent drikkevand er ikke en selvfølge. I dag har vi godt vand i kommunen, men det kan blive bedre, og ser vi længere frem, bliver det sværere og sværere at skaffe.

Derfor lægger vi i dag vandforsyningsplaner for de næste 30 år og imødeser meget store investeringer. De skal være med til at sikre rent drikkevand og begrænse forurenings-truslen. Bl.a. undersøger Ringkøbing-Skjern Forsyning løbende mulige kildepladser med rent drikkevand, og vil på sigt koble vore kunder på flere kildepladser.

En fremtidig sektionering af ledningsnettet vil desuden gøre det muligt at foretage selektive nedlukninger ved forureningshændelser. Ny teknologi gør det dermed lettere at lokalisere en evt. forurening og begrænse generne for kunderne.

Benyt venligst underpunkterne til venstre for at finde yderligere information om vand og Ringkøbing-Skjern Forsyning Vand.