Spildevand

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S sikrer afledning af spildevand fra ca. 19.500 ejendomme i Ringkøbing-Skjern Kommune. I kommunens spildevandsplan kan du se, hvilke dele af kommunen der er kloakeret.

At kommunen geografisk set er Danmarks største, betyder, at vi har mange kilometer kloakledninger, og på grund af en decentral renseanlægsstruktur, også forholdsvis mange renseanlæg. Vi har også forholdsvis mange pumpestationer, fordi en del af kommunen har et meget fladt landskab, hvor det ikke er muligt at benytte naturlige højder i terrænet til at få vandet til at løbe.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S har: 

- ca. 1.000 km spilde- og regnvandsledninger, inklusiv stikledninger 
- ca. 3.700 ha kloakerede arealer, hvoraf ca. 65 % er separatkloakeret, mens resten er fælleskloakeret 
- 10 renseanlæg 
- ca. 300 pumpestationer 
- ca. 110 spildevands- eller regnvandsbassiner samt overløbsbygværker 

Det er Ringkøbing-Skjern Forsynings ansvar at planlægge, forbedre og udbygge afløbssystemer, pumpestationer, bassiner og renseanlæg – under ét kaldet spildevandsanlæg – og forsyningen har samtidig også ansvaret for den daglige drift.

Derudover har ca. 14.500 ejendomme i det åbne land privat afledning af spildevand. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S varetager driften af tømningsordningen af bundfældningstanke i kommunen.

Ringkøbing-Skjern Kommunes afdeling for Land, by og kultur administrerer spildevand i det åbne land, herunder meddeler de tilladelser til etablering af bundfældningstanke og nedsivningsanlæg.