Hvem ejer kloakken?

Det er enten dig som grundejer, os som spildevandsforsyning, kommunens vejafdeling eller i enkelte tilfælde et spildevandslav, der ejer kloakken.

Din del af kloakken
Al kloak, der tilhører din ejendom, kaldes for afløbsinstallationer og er din private ejendom. Afløbsinstallationen er den del af kloakken, der ligger inden for dit skel. Hvis der opstår problemer med afløbsinstallationerne, er det dit eget ansvar, og eventuelle skader må derfor udbedres for din egen regning.

Spildevandsforsyningens og kommunens kloak
Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S ejer kloakken uden for dit skel og hele vejen til renseanlægget. Dog ejer Ringkøbing-Skjern Kommunes vejafdeling kloakken, som afvander de offentlige veje. Det drejer sig primært om rendestensbrønde i de offentlige veje, som leder regnvandet til hovedkloakken.

Grænsen mellem forsyningens kloak og dine afløbsinstallationer
Du har typisk en skelbrønd på din grund. Hvis området er separatkloakeret, har du måske to skelbrønde – én til spildevand og én til regnvand, dog findes der i enkelte tilfælde slet ingen skelbrønd.

Fra skelbrønden går en stikledning ud til hovedledningen, som ligger ude i vejen. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S ejer stikledningen fra det sted, hvor stikledningen krydser dit skel. I tilfælde af driftsproblemer, hvor stikledningen eventuelt skal spules, tager vi dog også den del af stikledningen, som ligger inden for dit skel indtil skelbrønden.