Vandets hårdhedsgrad

Vandets hårdhedsgrad bestemmes af mængden af calcium- og magnesium-ioner. Hårdhedsgraden afhænger derfor mest af undergrundens indhold af kridt, kalk og ler. Vandets hårdhedsgrad har i det daglige mest betydning for vores forbrug af sæbe samt udfældningen af kedelsten. Skalaen for blødt vand til hårdt vand går sædvanligvis mellem 5 o dH og 30 o dH.

Som en tommelfingerregel kan følgende skala bruges: 

< 10 o dH Blødt vand
> 10 o dH og < 20 o dH Middelhårdt vand
> 20 o dH Hårdt vand

For alle vandværker under Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S er vandets hårdhedsgrad blødt. 

Hårdhedsgraden for de vandværker, som hører under Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S blev i 2021 målt til følgende:

Aquatarium 7,1 o dH
Ringkøbing Vandværk 6,2 o dH
Lybæk Vandværk 6,5 o dH
Torsted Vandværk 7,2 o dH
Vandværk Øst, Skjern 7,4 o dH
Kloster Vandværk (privat) 6,5 o dH