Rundvisninger for skoleklasser

Ringkøbing-Skjern Forsyning tilbyder skoleklasser rundvisninger på tre forskellige steder. Det er forsyningens hovedvandværk Aquatarium på Herningvej, renseanlægget i Ringkøbing, og renseanlægget i Tarm.

Rundvisningerne ligger hvert år i uge 20 og uge 40. Booking af rundvisninger sker efter først til mølle princippet og bookes ved at kontakte vores Kundecenter på tlf. 96748500 eller på mail kundecenter@rsforsyning.dk. Ved booking bedes oplyst:

  • Skolens navn
  • Navn og tlf. nr. og evt. e-mailadresse på en kontaktperson ved skolen.
  • Elevernes årgang/klassetrin
  • Antal personer som deltager i rundvisningen (max antal deltagere pr. rundvisning er ca. 25 elever, svarende til en skoleklasse).
  • Hvilket værk der ønskes et besøg på, samt tidspunkt på dagen. Der laves 2 rundvisninger pr. dag pr. værk. Rundvisningerne starter om formiddagen ca. kl. 9:30 og om eftermiddagen ca. kl. 13:30.

Der tilbydes ikke rundvisninger ud over uge 20 og 40.

TILSKUD TIL TRANSPORT

Det er skolens eget ansvar at sørge for transport til det enkelte værk i forbindelse med rundvisning. Ringkøbing-Skjern Forsyning tilbyder dog tilskud til udgifterne i forbindelse med transport på op til 1.000,00 kr. Udfyld blanketten og send den pr. mail til kundecenter@rsforsyning.dk.