Gode råd om vedligeholdelse af afløbsinstallationer - og hvad må du hælde i kloakken

Hvad du hælder i kloakken, har i høj grad betydning for driften af vores kloaksystemer og renseanlæg, men det har også betydning for dit eget kloaksystem. En stoppet kloak er aldrig sagen, men hvis du tænker over, hvad du hælder i kloakken og jævnligt tjekker op på dit kloaksystem, bliver risikoen for en stoppet kloak væsentlig mindre.

Her er nogle gode råd:
- Hæld aldrig fedt i køkkenvasken. Hæld det i stedet i affaldsposen. Fedt størkner og tilstopper kloakken
- Skyl aldrig bleer, bind, vatpinde, kaffegrums, kattegrus m.v. ud i toilettet. Det kan give forstoppelse og gener i vores pumpesystemer
- Hæld aldrig miljøfarligt affald i kloakken. Miljøfarligt affald er f.eks. maling, terpentin, olie og medicinerester. Aflever det i stedet på din genbrugsplads – det hører ikke hjemme i kloakken
- Rens jævnligt tagrender for blade og små grene (særlig vigtigt lige efter løvfald)
- Rens jævnligt vandlåse og gulvafløb
- Tilse og rens jævnligt eventuelle pumper, højvandslukker m.v.
- Rens sandfanget i nedløbsbrønde og ved tagnedløb mindst en gang om året
- Hold øje med terrænet. Hvis jorden sætter sig rundt om brønde, er det tegn på fejl i kloakken