Kloakproblemer på egen grund

Kloakken klukker eller vandet trækker langsomt ud
Dette kan være tegn på forstoppelse eller begyndende forstoppelse i kloakken. Har du kun problemer enkelte steder i huset og ikke i alle afløb, er det dog muligt, at vandlåsene de pågældende steder trænger til at blive renset. Kan du ikke selv rense dem, kan du kontakte en autoriseret VVS-installatør. Hvis du ikke mener, at det er vandlåsene, det er galt med, skal du starte med at løfte dækslet til din skelbrønd.

Skelbrønden står fuld af vand
Hvis skelbrønden står fuld af vand, betyder det oftest, at der er en forstoppelse i forsyningens del af stikledningen, og du skal kontakte forsyningen, som hurtigst muligt sender en spulevogn ud for at løse problemet uden udgift for dig. Viser det sig, når spulevognen er ude, at problemet ikke sidder i den offentlige del af kloakken men i stedet i dine egne afløbsinstallationer, kan vi efter aftale med dig spule ledningen for din regning.

Skelbrønden er tom
Hvis skelbrønden er tom og kloakken er stoppet, sidder forstoppelsen et sted i dine egne afløbsinstallationer. I så fald skal du kontakte et privat spulefirma eller en autoriseret kloakmester. Dette arbejde er for egen regning. Hvis du har behov for tegninger over dine afløbsinstallationer, kan du søge dem på www.filarkiv.dk, eller du kan kontakte Ringkøbing-Skjern Kommunes byggeafdeling på tlf. 9974 1515.

Det lugter af kloak fra afløbene
Dette kan skyldes, at vandet er forsvundet ud af vandlåsene. Hæld vand i afløbene de steder, hvor problemet er. Benytter du ikke et afløb over en periode, vil vandet langsomt forsvinde ud af vandlåsen, og det vil lugte fra kloakken. Vandet kan ved vakuum i kloaksystemet også blive suget ud af vandlåsen. Dette kan for eksempel ske ved store regnskyl, og hvis der ikke er udluftning på dine afløbsinstallationer. Det er altid en god idé at have en udluftning på afløbsinstallationerne.

Der er gentagne forstoppelser
Hvis du har gentagne forstoppelser i afløbsinstallationerne, er det tegn på, at der er fejl i afløbsinstallationerne, de har for lidt fald, eller at der er sket brud på ledningerne. I så fald bør du kontakte en autoriseret kloakmester og eventuelt Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S.