Information til VVS-installatører

VVS-installatører bedes rette henvendelse til Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S ved arbejde med stikledninger, målerinstallationer, ændringer af installationer m.m.

Med virkning fra den 1. januar 2010 skal al henvendelse til Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S, vedr. nytilslutning af vandinstallationer, byggevand, ønske om større måler, ændringer af stikledninger og målerinstallationer samt andre ændringer, der kræver aftale med vandforsyningen, foretages på digital anmeldelse, forud for nogen form for arbejde/ændring.
En stikledning er ledningen fra forsyningsledningen i vej/fortorv frem til stophane eller målerbrønd. En jordledning er ledningen fra stophane/målerbrønd frem til huset (ledningen på privat grund), som tilhører ejendommen.
Når Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S har modtaget den digitale ansøgning om tilslutning, ændringer m.m. til vandforsyningsnettet og godkendt denne, returneres denne til den autoriserede VVS-installatør med anvisning på, hvor der kan tilsluttes og betingelser herfor.
Hvis det ønskede arbejde medfører, at der skal opkræves tilslutningsbidrag, sendes en faktura til ejer.
Når installationen er færdig, og der er klar til montering af måler, indsendes ”Færdigmelding” til Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S, hvorefter måleren monteres samt registreres til den, der af den autoriserede VVS-installatør er anvist, som kommende bruger af vandforbruget på adressen.
Ved ændringer af målerplaceringer, brud af plomber eller andet kontaktes vandforsyningen for nærmere aftale inden arbejdet udføres.
Ved ønske om midlertidig tilslutning til vandforsyningsnettet eller spørgsmål i forbindelse med andre specielle installationer rettes henvendelse til Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S i hvert enkelt tilfælde for nærmere aftale.

Henvend dig til Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S vedrørende vandtekniske spørgsmål, tilslutninger, ændringer, vandmåler m.m., samt oplysninger omkring placering af stophaner og målerbrønde. Det kan ske på tlf. 9674 8500.