Ofte stillede spørgsmål

  • Spørgsmål og svar

Lugter biogasanlæg?

Et moderne biogasanlæg er konstrueret til at undgå lugtgener for naboer. Blandt tiltagene er for eksempel, at pålæsning altid sker indenfor, og at rum og tanke er ventilerede. Samtidig behandles al ventileret luft i luftrensesystemer, så luftgenerne bliver yderligere begrænset. Vi sørger også altid for, at transportbilerne bliver vasket, inden de forlader biogasanlægget.

Vil huspriserne falde i området på grund af biogasanlægget?

Der er ikke noget, der tyder på, at biogasanlægget kommer til at have indflydelse på huspriserne i området. Miljøstyrelsen lavede i 2006 en undersøgelse, som viser, at der ikke kan påvises prisfald i et område, hvor der placeres biogasanlæg. Tværtimod kan der være tale om, at området bliver mere attraktivt, fordi der opstår flere arbejdspladser, ligesom området vil blive kendt for at satse på den grønne omstilling i Danmark.

Kan et biogaslager eksplodere?

Nej, der er ikke nogen fare for, at biogasanlægget eksploderer. Biogas er lettere end luft og vil hurtigt blive fortyndet, hvis der skulle ske et udslip. Skulle biogassen blive antændt under udslip, vil det brænde kontrolleret, idet gassen først kan antændes, når der er opnået en ideel blanding med luft. Gassen kan derfor ikke eksplodere eller brænde inde i lageret.

Medfører biogasanlæg øget trafik?

Biogasanlæg kan opdeles i 2 kategorier, gårdbiogasanlæg og biogasfælles anlæg. Gårdbiogasanlæggene ligger tilknyttet en enkelt bedrift og behandler for det meste kun gårdens eget gylle og restprodukter og medfører derfor ingen øget transport. Biogasfællesanlæggene behandler gyllen fra en lang række ejendomme og gyllen køres eller pumpes til anlægget. Derved opstår der øget transport til og fra anlægget. Transporten til og fra anlæggene bliver udført med moderne lastvogne som følger den normale trafik i området, alternativt ville en del af gyllen blive transporteret med langsomt kørende traktorer og gyllevogne.

Kan biogas betale sig?

Biogas har en lang række positive samfundsmæssige-, miljø og klimamæssige- og landbrugsmæssige effekter og er samlet set den billigste måde at reducere CO2 udledningen på. Læs mere om disse fordele her.

Hvad er det særlige ved RKSK-modellen?

RKSK-modellen er speciel ved at den er opbygget omkring et antal decentralt placerede biogasanlæg koblet til et fælles gasdistributionsnet. Dette skal ses i kontrast til traditionelle, store centrale biogasanlæg. Med RKSK-modellen reducerer man gylletransporten, fordi vognmænd ikke skal køre over store afstande for at levere gyllen. Det er en meget fleksibel model, hvor det er nemt at slutte nye leverandører og aftagerer til nettet.