« Tilbage til oversigt

Hjemtagning af måleraflæsninger

For første gang i forbindelse med en årsaflæsning er alle Ringkøbing-Skjern Forsynings vandkunder omfattet af fjernaflæste målere, og derfor sendes der ikke aflæsningskort ud.

Forsyningen hjemtager således selv aflæsningerne i løbet af december 2018, og man skal derfor som kunde ikke selv foretage sig noget. Vi anbefaler dog stadig at man selv løbende kontrollerer sit vandforbrug.

De eneste kunder der er sendt aflæsningskort ud til er de vandkunder, som er forsynet af et privat vandværk, hvor Ringkøbing-Skjern Forsyning står for afregningen.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte os.