« Tilbage til oversigt

Udbygning af Tarm Renseanlæg

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S udbyder herved i offentlig licitation bygge og anlægsarbejder for udbygning af Tarm Renseanlæg.

Arbejdets omfang udgør i hovedtræk følgende:

  • 140 m2 pælefunderet riste- og containerbygning
  • insitu støbte jernbetonbygværker for sand-/fedtfang, returslampumpestation og iltningsbrønd
  • 4 stk. præfab. elementtanke (400 + 2.700 + 2x700 m2) på insitu støbte bundplader
  • ombygning, ændring og renovering af eksisterende bygninger og bygværker
  • interne lednings- og vejanlæg, hegn m.v.

Udførelsesperiode: Entreprisen planlægges udført i perioden fra februar – december 2012.

Af hensyn til eventuelle rettelsesbreve mv. skal licitationskuvert bestilles hos NIRAS A/S, att.: Kai K. Christensen, kai@niras.dk.
Tilbuddet skal afleveres i den fremsendte røde licitationskuvert.
Hvis det ønskes, kan tegningsmaterialet fremsendes i papirform ved henvendelse til kai@niras.dk. Der må påregnes en ekspeditionstid på trykte tegninger på 1-2 arbejdsdage.
Licitationskuvert og evt. tegninger og rettelsesblade udsendes fra 14. november 2011. Der vil ikke blive udsendt trykt materiale til leverandører.
Henvendelser vedr. udbudsmaterialet kan ske til: Kai K. Christensen, kai@niras.dk eller tlf. 9630 6433.
Spørgsmål til udbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt senest 23. november 2011 til kai@niras.dk.

Licitationen afholdes onsdag den 7. december 2011, kl. 10.00 hos Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S, Østergade 130, 6900 Skjern, mødelokale 1 i overværelse af de bydende der ønsker at være til stede.

Returnering af udbudsmaterialet
Hvis der er fremsendt tegningsmateriale i papirform, skal dette returneres i uskadt stand senest den 20. december 2011 til Ringkøbing-Skjern Forsyning.

Dokumenter
- Udbudsbrev