Kig her før du graver - pas på ledningerne

Det er forbundet med store omkostninger at anlægge og vedligeholde forsyningsledninger. Ved evt. beskadigelse af ledningsanlæg, vil skadevolder blive holdt ansvarlig. Graveskader er ikke alene dyre at reparere - det medfører ofte stærkt generende og kostbare afbrydelser af forsyningen til vore kunder.

LER - Ledningsejerregistret

Ledningsejerregistret (LER) indeholder oplysninger om personer og virksomheder, som ejer ledninger i den danske undergrund, og om placering af ledningerne. Inden man graver erhvervsmæssigt, er man forpligtet til at slå op i LER. Formålet med dette er at indhente oplysninger om ledningernes placering, således, at graveskader kan undgås.
Alle ledningsejere skal registrere, hvor deres ledninger er placeret, og de har ansvaret for, at oplysningerne i LER er korrekte. Det er gratis at registrere i LER, og det er ikke nødvendigt at indberette de præcise ledningsføringer.
Ved ledninger forstås kabler og rør i jord, som har til formål at transportere kommunikation, data, signaler eller energi af enhver art og alle former for faste, flydende eller luftformige stoffer. Dog er private borgeres stikledninger undtaget.
Graveaktører, dvs. entreprenører, bygherrer, offentlige myndigheder og andre som erhvervsmæssigt graver i jorden, har pligt til at søge i registret. Her kan de få en liste over ledningsejere, som de efterfølgende kan kontakte for yderligere oplysninger.

Du kan læse mere om LER på www.ler.dk