Ofte stillede spørgsmål

  • Datoer
  • Økonomi
  • Vandmåler/aflæsning
  • Gadelys, vand m.m.

Hvornår er næste betalingsdato?

Du får hvert år tilsendt 4 fakturaer og en årsafregning.

Betalingsdatoerne er som følger:

  Betalingsdato
Årsafregning + 1. a'conto rate 10. februar
2. a'conto rate 10. maj
3. a'conto rate 10. august
4. a'conto rate 10. oktober

Hvornår er næste aflæsningsdato?

Indberetning af årsaflæsning foregår i perioden mellem d. 25. november og d. 3. december.

Du vil som kunde få tilsendt et brev med aflæsningskort inden d. 25. november.

Fra d. 25. november vil du kunne tilgå din indberetning af årsaflæsning fra denne hjemmesides forside, under 'Selvbetjening'.

Kan jeg ændre på min acontobetaling?

Det kan du godt.
Først skal du aflæse din måler, og dernæst skal du ringe herind.

Hvordan kan jeg betale?

Du kan betale din regning via betalingsservice, bankoverførsel, betaling kontant eller med Mobilepay. Vi sender ikke girokort ud.

Hvad er jeres kontonummer til bankoverførsler?

Når man overfører penge via bankoverførsel, er det meget vigtigt, at man oplyser sit kundenummer i meddelelsesfeltet. Ellers ved vi ikke, hvem pengene kommer fra.

Bankoplysninger:
Reg. nr. 7670
Konto nr. 4636903

Hvad sker der, hvis jeg betaler for sent?

Hvis man har et udestående, påløber der renter på beløbet. Ved udsendelse af en rykker påløber der et gebyr.
Se mere om priser, gebyrer og renter her.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler?

I sidste instans bliver der lukket for vandet, og sagen går til inkasso.

Hvornår var min sidste aflæsning?

Find svaret ved at logge ind her

Hvad stod min måler på ved sidste aflæsning?

Find svaret ved at logge ind her.
Når du er logget ind, skal du følge 'oversigt over forbrug' og 'vand/kloak'.

Min vandmåler kører, når den ikke burde

Der er sansynligvis en utæthed et sted. Kontakt en VVS-mand.

Min vandmåler er frostsprængt

Ring venligst herind, så vi kan udskifte den.

Gadelyset virker ikke

Ring herind, så undersøger vi sagen.

Hvordan er vandets hårdhedsgrad på min adresse?

Find svaret her.

Hvornår var sidste tømning af min bundfældningstank?

Se svaret ved at indtaste din adresse her.

Hvornår er næste besøg ifm. bundfældningstank?

Se svaret ved at indtaste din adresse her.