Fjernaflæsning

Alle Ringkøbing-Skjern Forsynings vandmålere er fjernaflæste. Det betyder at du som vandkunde ikke får tilsendt et aflæsningskort i forbindelse med årsaflæsningen.

Aflæsningsperiode for fjernaflæste målere
Hos de af Ringkøbing-Skjern Forsynings målere som bliver automatisk aflæst, sker årsaflæsningen den 31. december. Resten af målerne bliver årsaflæst i perioden uge 51 til og med uge 1.

Spildevandskunder og kunder hos private vandværker
Er du spildevands- eller tømningskunde hos Ringkøbing-Skjern Forsyning, men får vand fra et privat vandværk, kan du stadig få tilsendt et aflæsningskort. Det afhænger af om vandværket har skiftet til fjernaflæste målere. Hvis det er et privat vandværk, hvor Ringkøbing-Skjern Forsyning står for afregningen af kunderne, og hvor der ikke er skiftet til fjernaflæste målere, vil du også opleve at vi sender et aflæsningskort ud.

Følg forbruget
Hos hovedparten af vore kunder sender måleren selv aflæsninger, og her kan du som kunde selv løbende følge sit forbrug på minForsyning. I nogle områder i den sydlige del af kommunen er vi nødt til at køre rundt og indsamle aflæsninger med en målerbil, og så må du desværre manuelt aflæse måleren, hvis du løbende vil følge med i forbruget.