Vedtægter og regulativer

Nedenfor finder du en række bestemmelser og regulativer, som kan have interesse for kunder og øvrige interessenter:

Regulativ for håndtering af drikkevand - Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg - Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S
Gælder for ejendomme, der er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg eller på anden måde er tilknyttet kommunens kloakforsyning og omfatter endvidere regler for betaling for den obligatoriske tømningsordning

Administrationspraksis for drift og vedligeholdelse af kloaksystemer - Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S

Beskriver forhold vedr. tilslutning af ejendomme til kloaksystemet samt etablering og drift af skelbrønde og stikledninger. Derudover beskriver notatet ansvarsforhold omkring drift og vedligeholdelse af kloaksystemer i henholdsvis statsveje, kommuneveje, private fællesveje, private veje og veje i boligforeningsområder


Regulativ for tømningsordning - Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S

Regler for tømningsordningen for bundfældningstanke i kommunen. I regulativet kan du læse om hvem der er omfattet af tømningsordningen, grundejerens ansvar og retningslinjer for tilmelding, afmelding til ordningen og betaling.


Refusion ved vandspild

Hvis du har haft vandspild på grund af utætte installationer, kan du måske få refunderet vandafledningsbidraget.

Se menuen i venstre side