Vedtægter og regulativer

Nedenfor finder du en række bestemmelser og regulativer, som kan have interesse for kunder og øvrige interessenter:

Regulativ for håndtering af drikkevand - Ringkøbing-Skjern Vand A/SBetalingsvedtægt for spildevandsanlæg - Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S og Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S
Gælder for ejendomme, der er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg eller på anden måde er tilknyttet kommunens kloakforsyning og omfatter endvidere regler for betaling for den obligatoriske tømningsordningAdministrationspraksis for drift og vedligeholdelse af kloaksystemer - Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S

Beskriver forhold vedr. tilslutning af ejendomme til kloaksystemet samt etablering og drift af skelbrønde og stikledninger. Derudover beskriver notatet ansvarsforhold omkring drift og vedligeholdelse af kloaksystemer i henholdsvis statsveje, kommuneveje, private fællesveje, private veje og veje i boligforeningsområder


Regulativ for tømningsordning - Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S
Regler for tømningsordningen for bundfældningstanke i kommunen. I regulativet kan du læse om hvem der er omfattet af tømningsordningen, grundejerens ansvar og retningslinjer for tilmelding, afmelding til ordningen og betaling.

Se menuen i venstre side