Information til VVS-installatører og kloakmestre

VVS-installatører og kloakmestre bedes rette henvendelse til Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S i forbindelse med nytilslutninger, ændringer af stikledninger og målerinstallationer, byggevand samt andre ændringer, der kræver aftale med forsyningen.   Al henvendelse til Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S foretages på digital anmeldelse forud for nogen form for arbejde eller ændring.

Når Ringkøbing-Skjern Forsyning har modtaget den digitale anmeldelse, bliver den godkendt og returneret til den autoriserede VVS-installatør/kloakmester med anvisning på, hvor der kan tilsluttes og betingelser herfor. 

Specielt for vand:

Hvis det ønskede arbejde medfører, at der skal opkræves tilslutningsbidrag eller foretages anden opkrævning, sendes en faktura til ejer. Tilslutningsbidrag skal betales, inden Ringkøbing-Skjern Forsyning etablerer stikledning og sætter stophane/målerbrønd. Når installationen er færdig, og der er klar til montering af måler, indsendes ”Færdigmelding” til Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S. Herefter monteres måleren samt registreres til den, der af den autoriserede VVS-installatør er anvist som kommende aftager af vandforbruget på adressen. Ved ændringer af målerplaceringer, brud af plomber eller andet kontaktes vandforsyningen for nærmere aftale, inden arbejdet udføres. Ved ønske om midlertidig tilslutning eller spørgsmål i forbindelse med andre specielle installationer rettes henvendelse til Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S i hvert enkelt tilfælde for nærmere aftale.

Specielt for spildevand:

Når arbejdet er udført, indsendes ”Færdigmelding” til Ringkøbing-Skjern Forsyning. Hvis det ønskede arbejde kræver, at der skal opkræves tilslutningsbidrag eller foretages anden opkrævning, sendes herefter en faktura til ejer. Ved ønske om midlertidig tilslutning til kloaknettet eller øvrige spørgsmål rettes henvendelse til Ringkøbing-Skjern Forsyning i hvert enkelt tilfælde for nærmere aftale.

 Generelt:

Henvend dig til Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S vedrørende tekniske spørgsmål, tilslutninger, ændringer, vandmålere m.m., samt oplysninger omkring placering af stophaner og målerbrønde. Det kan ske på tlf. 9674 8500.