Trappemodel - vandafledningsbidrag

Hvis en virksomhed har et vandforbrug på mere end 500 m3 gælder der særlige regler for den del af vandafledningsbidraget der ligger over de 500 m3.

Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. 
Modellen er KUN beregnet til erhverv.

Man skal tilmelde sig ordningen her.

Tilmeldingen gælder fremadrettet, således at man som ejendomsejer alene skal lave en ny tilmelding, hvis der sker ændringer eller der er rettelser til tilmeldingen. Hvis der foretages ændringer i tilmeldingen, så giv venligst besked til kundecenter@rsforsyning.dk, da vi ikke automatisk får oplysning om ændringerne.

For at opnå nedslag i spildevandsbetaling skal ejendommen opfylde disse krav:

  • Der skal drives erhverv fra ejendommen, som opererer på markedsmæssige vilkår.
  • Vandforbruget skal være over 500 m3.
  • Der kan ikke opnås betaling efter trappemodellen på ejendomme, som udelukkende anvendes til beboelse.
  • På ejendomme med blandet anvendelse kan der kun opnås nedslag i vandafledningsbidraget på den del af vandforbruget, som anvendes til erhverv på markedsmæssig vilkår. Det er ejerens ansvar at opdele forbruget og dokumentere dette.

Ovenstående krav og tilmeldingsfristen for det kommende afregningsår fremgår af Energistyrelsens hjemmeside.

En kort forklaring af trappemodellen:

Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Bekendtgørelsen fastsætter, at den variable del af vandafledningsbidraget skal opkræves efter differentierede takster, der gælder for vandforbrug til og med 500 m3/år (takst 1), vandforbrug på over 500 og til og med 20.000 m3/år (takst 2) samt vandforbrug på over 20.000  m3/år (takst 3). Den variable del af vandafledningsbidraget skal herefter af spildevandsforsyningsselskabet beregnes som vandforbruget på de enkelte trin multipliceret med den kubikmetertakst, der er fastsat for det pågældende trin. Reduktionen i takst 2 og 3 er en procentrabat i forhold til takst 1. Årstal
          Takst 2
          Procentreduktion i forhold til
          takst 1
          Takst 3
          Procentreduktion i forhold til
          takst 1

2014           4           12
2015           8           24
2016           12           36
2017           16           48
2018           20           60