Klagevejledning

Private vand- og spildevandsforbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med Ringkøbing-Skjern Forsyning for Forbrugerklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg, via hjemmesiden www.forbrug.dk

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation, og gælder for tvister, der udspringer af en aftale indgået mellem en privat forbruger og Ringkøbing-Skjern Forsyning i forbindelse med køb af en vare eller en tjenesteydelse. Indgiver kunden en klage, er omkostningen i første omgang fastsat til 100,- kr., der betales til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400,- kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk