Forbrugervalg 2021

Du kan læse mere om kandidaterne på stemonline, hvor du også fra den 27. september kan afgive din stemme.

STEMONLINE

Sådan stemmer du

Der er tre måder du kan stemme på:

NemID: Du kan stemme ved brug af NemID. Det gælder også for erhvervsvirksomheder.

Kundenr./forbrugsstedsadresse: Du kan stemme ved at oplyse dit kundenummer og din forbrugsstedsadresse.

Stemmekode: Har du ikke mulighed for at stemme med NemID eller kundenummer, så kan du anmode om en stemmekode. Bemærk at der skal anmodes om en stemmekode senest den 20. oktober, idet anmodningen kræver en manuel validering.

Bemærk for sommerhusejere! Hvis du ikke har folkeregisteradresse i dit sommerhus, og heller ikke har folkeregisteradresse i Ringkøbing-Skjern Kommune, kan du ikke benytte NemID, idet systemet kontrollerer din identifikation op imod folkeregistret. Du kan i stedet benytte kundenr./sommerhusadresse eller anmode om stemmekode.

Har du vanskeligheder med at få ovenstående til at fungere er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 96748500, eller møde op i vores kundecenter på Ånumvej 28 i Skjern inden for vores åbningstid. Så hjælper vi dig igennem.

Skulle systemet melde fejl når du forsøger at stemme, er du naturligvis også velkommen til at kontakte os på tlf. 96748500.

Tidsplan for forbrugervalg

Fase Dato og tidspunkt
Opstilling start 30. august kl.00.00.00
Kandidatanmeldelse deadline 19. september kl. 23.59.59
Offentliggørelse af godkendte kandidater   20. september kl. 00.00.00
Valghandling start 27. september kl. 00.00.00
Deadline for bestilling af stemmekode 20. oktober kl. 23.59.59
Valghandling slut 22. oktober kl. 23.59.59

 Hvem kan stemme?

Alle vand- og spildevandsforbrugere i Ringkøbing-Skjern Forsyning kan stemme til valget. Det gælder uanset om du er direkte kunde eller f.eks. betaler vand over huslejen.
Begrænsningerne er, at hvert forbrugssted har én stemme, og at en forbruger har én stemme uanset antallet af forbrugssteder.

Info om valget

I perioden 27. september til 22. oktober afholdes forbrugervalget, hvor forbrugerne kan stemme på de godkendte kandidater.
Der skal i alt vælges to forbrugerrepræsentanter. Endvidere vælges 4 suppleanter, som henholdsvis 1., 2., 3. og 4. suppleant i henhold til det antal stemmer de har modtaget.

Selskabets ejer Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker en enhedsbestyrelse for alle selskaber i koncernen. De valgte forbrugerrepræsentanter vil derfor komme til at sidde i bestyrelserne for Ringkøbing-Skjern Vand A/S og Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S, men kan derudover indsættes i Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S og Ringkøbing-Skjern Erhverv A/S.

De valgte forbrugerrepræsentanter tiltræder pr. 1. januar 2022.

Forbrugerrepræsentanterne vælges for 4 år ad gangen og de repræsentanter, der tiltræder i januar 2022 vælges for perioden indtil 31. december 2025. De generalforsamlingsudpegede medlemmer, medarbejderrepræsentanter og forbrugerrepræsentanter vælges efter samme 4-årige cyklus.

Der er i perioden fra 27. september til 22. oktober mulighed for at stemme til valget. Det sker ved at bruge NemID, adresse og kundenummer, eller anmode om en stemmekode.

Reglerne for valget er nedfældet i valgregulativet, som bestyrelsen har vedtaget. Selskabets vedtægter udgør grundlaget for valgregulativet.

Valgregulativet og vedtægternes afsnit om forbrugervalg følger de retningslinjer som fremgår af ”Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber”, i medfør af § 12 i ”Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold”.

Valgregulativ

Valgregulativ for fælles forbrugerrepræsentation i bestyrelserne for Ringkøbing-Skjern Vand A/S, Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S og Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S.
Valgregulativet, som er godkendt af Ringkøbing-Skjern Forsynings bestyrelse, finder du her. Regulativet bestemmer hvordan valget finder sted.