« Tilbage til oversigt

Prækvalifikation vedr. etablering af tryksatte kloaksystemer

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S skal i perioden 2013-15 kloakere ca. 100 ejendomme i den sydlige del af Ringkøbing-Skjern kommune med tryksat kloaksystem. I 2013 etableres forsyning af 22 ejendomme ved Sdr. Bork. Det forventes at etablere en minipumpestation ved hver ejendom.

Kontrakten omfatter leverance og montage af et komplet system til overpumpning af spildevand fra de 22 ejendomme til det eksisterende kloaksystem i Sdr. Bork. Kontrakten omfatter endvidere en option på etablering af yderligere 77 pumpestationer med tilhørende ledningsnet.

Kontrakten udbydes i begrænset licitation jf. tilbudslovens § 6, stk. 2.

 Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Ved prækvalifikationen udvælges maksimalt 5 bydende. Prækvalifikation sker på baggrund af dokumentation for virksomhedens tekniske og økonomiske kapacitet.

Teknisk kapacitet dokumenteres ved oplysninger om:

  1. de betydeligste opgaver, som virksomheden har udført de seneste 5 år.
  2. virksomhedens erfaringer med lignende opgaver, som den der udbydes.
  3. virksomhedens kvalitetssikringsprocedurer og evt. certificering.
  4. virksomhedens antal beskæftigede samt deres uddannelses- og ansættelsesforhold.

 Økonomisk kapacitet dokumenteres ved oplysninger om:

  1. virksomhedens årsregnskaber for de seneste 3 år.
  2. en redegørelse for virksomhedens økonomiske situation, hvis det seneste regnskab ikke tegner den nuværende økonomiske situation eller hvis virksomheden er etableret inden for de seneste 3 år. 
  3. erklæring om at virksomheden ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100.000 kr.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S opfordrer de virksomheder, der er interesseret i at blive prækvalificeret, om at tilkendegive dette ved skriftlig henvendelse til Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S. Sidste frist for modtagelse af anmodninger er 6. marts 2013.

Anmodninger rettes til Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S, Østergade 130, 6900 Skjern. Att. Carsten Nygaard, tlf.: 23 82 81 24, e-mail: cakr@rsforsyning.dk.