« Tilbage til oversigt

Udbud af bankforretninger

På vegne af Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S inviterer PWC hermed banker til at afgive tilbud på pengeforretninger for Ringkøbing-Skjern Forsyning koncernen.

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S har anmodet PWC om at forestå såvel udsendelse af invitation som til at modtage tilbuddene. Tilbuddene vil efterfølgende blive fremsendt til Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S til beslutning om, hvem der skal være koncernens bankforbindelse.

Aftaleperiode
Aftalen vil være gældende fra den 1. april 2012 til 1. april 2014 med mulighed for forlængelse i op til 2 år på samme vilkår.

Selskaberne og pengeinstituttet har mulighed for at opsige aftale med 6 måneders skriflig varsel til udgangen af en måned.

Frist for afgivelse af tilbud
Fristen for afgivelse af tilbud er mandag den 7. november 2011 kl. 12.00.

Tilbud fremsendes til:

PWC
Resenvej 81
Postbok 19
7800 Skive
att. Statsautoriseret revisor Henrik Holst
 

Tilbuddet kan også fremsendes via mail til hh@pwc.dk.

Dokumenter:
- Udbud af bankforretninger for Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S