« Tilbage til oversigt

Prækvalifikation vedr. LED-belysning 2014

Ringkøbing-Skjern Forsyning har besluttet, over en 5 årig periode, at udskifte bestående traditionelle vej- og parkbelysningsarmturer til nye armaturer med LED lyskilder.

Nærværende prækvalifikation vil alene omfatte leverancen i 2014, der udbydes i følgende 2 selvstændige leverancer:

  • Delaftale 1: 2500 LED vejbelysningsarmaturer, som skal leveres successivt med lige store ugentlige mængder i perioden fra senest 4 uger efter kontraktindgåelsen og være afsluttet senest 10 uger herefter
  • Delaftale 2: 500 LED parkbelysningsarmaturer, som skal leveres succdessivt med lige store ugentlige mængder i periocen fra senest 4 uger efter kontraktindgåelsen og være afsluttet senest 2 uger herefter.

Der vil blive oprettet selvstændige kontrakter på hver af de 2 delleverancer.

Dokumenter:

- Udbudsbekendtgørelse