« Tilbage til oversigt

Prækvalifikation vedr. opførelse af nyt vandværk ved Lambæk

Ringkøbing-Skjern Vand A/S har fået udarbejdet en handlingsplan for vandforsyning 2010 som angiver fremtidige forsyningsstruktur, og herunder placering af fremtidige kildepladser. Én af forudsætninger for den nye forsyningsstruktur er at der opføres et stort nyt vandværk, nemlig Lambæk Vandværk.

Bygge- og anlægsopgaven omfatter etableringen af ny vandværksbygning.
Vandværksbygningens bruttoetageareal er 1430 m².
Opgaven gennemføres på grundlag af et hovedprojekt.
Tildelingskriteriet vil være laveste pris.

Ansøgning om prækvalifikation
Anmodning om at blive prækvalificeret skal være Ginneruparkitekter A/S, Søndergade 2-4, 8700 Horsens i hænde senest den, 8. februar 2013 kl. 12.00.
Anmodningen skal fremsendes elektronisk på adressen lb@ginneruparkitekter.dk.
Bemærk, der er en størrelsesmæssig begrænsning pr. mail.

Dokumenter: