« Tilbage til oversigt

EU-udbud af håndtering og bortskaffelse af spildevandsslam

Kontrakten udbydes i et offentligt udbud efter EU- regler og omfatter afhentning og slutdisponering af spildevandsslam fra Tarm, Ringkøbing, Hvide Sande og Videbæk renseanlæg.

Kontrakten vil gælde fra 1. maj 2014 og løbe 2 år frem med mulighed for forlængelse 2 x 1 år.

Udbuddet afholdes elektronisk og adgang fås ved at benytte følgende link:

https://www.eu-supply.com/login.asp?B=ENVIDAN

Her skal man logge sig på, for at få adgang til materialet. Hvis man ikke har været logget på platformen tidligere, skal man onlineregistrere sig, hvilket er gratis.

Tidsfrist for afgivelse af tilbud er 23. januar 2014, kl. 14.00

Den udbudte rammeaftale vil blive tildelt det for Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S økonomiske mest fordelagtige tilbud.

Al kommunikation vedr. udbuddet foregår gennem den elektroniske platform.

Kontaktperson vedr. udbuddet er:

EnviDan A/S

Tove Beyer

E-mail: tob@envidan.dk