Forbrugervalg 2017

Ringkøbing-Skjern Forsynings vandselskaber afholder hvert fjerde år valg til bestyrelsen blandt forbrugerne. Der skal vælges 2 repræsentanter og 4 suppleanter. Med udgangen af 2017 udløber den periode, som de to nuværende repræsentanter er valgt for, og der skal derfor foretages et nyt valg inden den 1. januar 2018. 

Følgende kandidater har valgt at opstille til bestyrelsen:

 

Flemming Libner   Oldagervænget 3      6900  Skjern 
Jan Krarup Pedersen  Pile Alle 11 6900  Skjern 
Jesper Clausen  Østergade 19 6960 Hvide Sande 
Thue Amstrup-Jørgensen  Birkhøjen 52 8382 Hinnerup
Kent Heide  Nørresande 8b 6960 Hvide Sande 
Tommy Falk-Petersen  Blåkildevej 3 6880 Tarm
Jørgen Højgaard  Brombærvej 5 6950 Ringkøbing 

 

Sådan stemmer du

Stemmeseddel

I perioden 8. september til 24. november kan du ved henvendelse til Kundecenteret, tlf. 9674 8500 eller via e-mail rsforsyning@rsforsyning.dk, få tilsendt det antal stemmesedler, som du er berettiget til (1 eller 2 stk.). Når du anmoder om stemmeseddel, vil du blive bedt om at oplyse dit fulde navn, forbrugsstedets adresse, faktureringsadressen og evt. dit kundenummer.

Den eller de udfyldte stemmesedler skal returneres i den tilsendte returkuvert. Stemmesedlerne skal være os i hænde senest den 5. december kl. 12.00.

Husk, at der kun må sættes 1 kryds på hver stemmeseddel.

 
Hvem kan stemme?

Alle vand- og spildevandsforbrugere i Ringkøbing-Skjern Forsyning kan stemme til valget. Hvert forbrugssted har én stemme for hver forsyningsart, der aftages. Dvs. én stemme for vand og én stemme for spildevand/tømningsordning: I alt maks. to stemmer pr. forbrugssted. En forbruger har én stemme pr. forsyningsart uanset antallet af forbrugssteder.

Info om valget

Hvert fjerde år afholdes der valg til bestyrelsen i Ringkøbing-Skjern Forsynings vandselskaber blandt alle de forbrugere, der aftager vand og spildevandsydelser fra selskabet. Heriblandt også de forbrugere, der er tilmeldt tømningsordning for septiktanke.
Der skal i alt vælges to forbrugerrepræsentanter. Endvidere vælges 4 suppleanter, som henholdsvis 1., 2., 3. og 4. suppleant i henhold til det antal stemmer, de har modtaget.

Selskabets ejer Ringkøbing-Skjern Kommune har intentioner om at bevare en enhedsbestyrelse for alle selskaber i koncernen. Det betyder, at de valgte forbrugerrepræsentanter som minimum vil komme til at sidde i bestyrelserne for Ringkøbing-Skjern Vand A/S, Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S, og Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S, men at det derudover er intentionen, at de også indsættes i Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S og Ringkøbing-Skjern Erhverv A/S.

De valgte forbrugerrepræsentanter tiltræder pr. 1. januar 2018.

Forbrugerrepræsentanterne vælges for 4 år ad gangen, og de repræsentanter, der tiltræder i januar 2018, vælges for perioden indtil 31. december 2021. De generalforsamlingsudpegede medlemmer, medarbejderrepræsentanter og forbrugerrepræsentanter vælges efter samme 4-årige cyklus.
Der er til valget opstillet 7 kandidater. Under menupunktet forbrugervalg 2017 har du fra d. 28. august mulighed for at se, hvorledes de enkelte kandidater profilerer sig.

Der er i perioden fra 8. september til 5. december 2017 mulighed for at stemme til valget. Det sker ved at anmode om en stemmeseddel senest den 24. november.

Reglerne for valget er nedfældet i valgregulativet, som bestyrelsen har vedtaget. Selskabets vedtægter udgør grundlaget for valgregulativet. Find valgregulativet nedenfor.

Valgregulativet og vedtægternes afsnit om forbrugervalg følger de retningslinjer, som fremgår af ”Bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber”, i medfør af § 12 i ”Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold”.

Valgregulativ

Valgregulativ for fælles forbrugerrepræsentation i bestyrelserne for Ringkøbing-Skjern Vand A/S, Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S og Ringkøbing-Skjern Renseanlæg A/S.

Valgregulativet, som er godkendt af Ringkøbing-Skjern Forsynings bestyrelse, finder du her. Regulativet bestemmer, hvordan valget finder sted.

Efter valget

Resultatet af valget kan ses her på hjemmesiden den 8. december. De valgte forbruger-repræsentanter indtræder i bestyrelsen med virkning fra 1. januar 2018.