Forbrugervalg 2017

Ringkøbing-Skjern Forsynings vandselskaber afholder hvert fjerde år valg til bestyrelsen blandt forbrugerne. Der skal vælges 2 repræsentanter og 4 suppleanter. Med udgangen af 2017 udløber den periode som de to nuværende repræsentanter er valgt for, og der skal derfor foretages et nyt valg inden den 1. januar 2018. 

Opstilling af kandidater

Fra den 27. juni til den 21. august har alle interesserede mulighed for at stille op som kandidat til forbrugervalget.

Valgbar er enhver myndig, fysisk person uanset om vedkommende er forbruger eller aftager forsyningsydelser fra Ringkøbing-Skjern Forsynings vandselskaber. Nederst på siden er et link til valgregulativet med de nøjagtige valgbarhedsregler.

Hvordan stiller man op?

Hvis man ønsker at stille op, skal man udfylde et kandidatanmeldelsesskema og vedlægge legitimation i form af en kopi af enten navne-/dåbsattest, kørekort eller pas. Skema og legitimation kan enten afleveres elektronisk på mail rsforsyning@rsforsyning.dk, med brev på Ånumvej 28, 6900 Skjern, eller ved personligt fremmøde på samme adresse.

Download kandidatanmeldelsesskema

Efter opstillingsperioden

Når kandidatopstillingsperioden er slut den 21. august, verificerer det af bestyrelsen nedsatte valgudvalg, om hver kandidat har udfyldt skemaet korrekt og har vedlagt den nødvendige legitimation. Herefter kontakter selskabet de godkendte kandidater og bekræfter deres opstilling. Hver kandidat får herefter mulighed for på selskabets hjemmeside at fortælle lidt om sig selv, og evt. ideer og tanker med deres bestyrelsespost såfremt de bliver valgt.

Valget

Selve forbrugervalget finder sted fra den 8. september til den 7. november. Den 10. november offentliggøres resultatet af valget. De to valgte repræsentanter indtræder i bestyrelsen den 1. januar 2018.

 

Valgregulativet, som er godkendt af Ringkøbing-Skjern Forsynings bestyrelse, finder du her. Regulativet bestemmer hvordan valget finder sted.