Priser for vand 2023

  Ekskl. moms Inkl. moms
Vandpris pr. forbrugt m3 op til 1.999 m3 6,74 kr. 8,43 kr.
Vandpris pr. forbrugt m3  fra 2000 til og med 4.999 m3 4,09 kr. 5,11 kr.
Vandpris pr. forbrugt m3  over 5000 m3  2,33 kr.  2,91 kr.
Statsafgift pr. forbrugt m3* 6,37 kr. 7,96 kr.
     
Årligt abonnement:    
Fast årlig afgift pr. vandmåler - til og med 2,5 m3 1.391,94 kr. 1.739,93 kr.
Fast årlig afgift pr. vandmåler - større end 2,5 m3 til og med 10 m3 2.783,88 kr. 3.479,85 kr.
Fast årlig afgift pr. vandmåler - større end 10 m3 4.175,82 kr. 5.219,78 kr.
Fast årlig afgift for målerbrønde ejet af Ringkøbing-Skjern Vand 369,00 kr. 461,25 kr.
Fast årlig afgift for kloakbidragsmåler 498,00 kr. 622,50 kr.
Fast årlig afgift pr. brandskab før måler 432,00 kr. 540,00 kr.
Fast årlig afgift pr. sprinklerstik/-anlæg 2.658,00 kr. 3.322,50 kr.
     
Byggevand til større og længerevarende byggeri med målerbrønd Efter regning Efter regning
Byggevand til helårshuse og andet uden målerbrønd 500,00 kr. 625,00 kr.
Erstatning for frostsprængt måler** 1.200,00 kr. 1.500,00 kr.
     

**Bemærk: Det er forbrugerens ansvar at holde måleren frostfri, også selv om den er opsat af Ringkøbing-Skjern Forsyning.

Ovenstående er et uddrag af prisbladet. Se det fulde prisblad.