Gebyrer 2024

  Ekskl. moms Inkl. moms
Administrationsgebyr  12,00 kr. 15,00 kr.
Betalingsservicegebyr 8,50 kr. 10,63 kr.
Rykkerskrivelse * 100,00 kr. 100,00 kr.
Inkassomeddelelse * 100,00 kr. 100,00 kr.
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) * 750,00 kr. 750,00 kr.
Genoplukning 550,00 kr. 687,50 kr.
Betalingsaftale * 200,00 kr. 200,00 kr.
Selvaflæsningskort, rykker 72,00 kr. 90,00 kr.
Aflæsningsbesøg (selvaflæsningskort) 248,00 kr. 310,00 kr.
Skønnet aflæsning 67,00 kr. 83,75 kr.
Ekstraordinær opkrævning ved flytning (flyttegebyr) 67,00 kr. 83,75 kr.
Faktureringsgebyr (fakturaer sendt pr. post) 30,00 kr. 37,50 kr.
Udskrift af regningskopi 40,00 kr. 50,00 kr.
Kontrol af måler (på eksternt værksted) 1.236,00 kr. 1.545,00 kr.
Målerundersøgelse på stedet 350,00 kr. 437,50 kr.
Nedtagning af måler 575,00 kr. 718,75 kr.
Målergenetablering 550,00 kr. 687,50 kr.
Afdragsordningsgebyr* 100,00 kr. 100,00 kr.
Uberettiget forbrug - (ulovlig gentilslutning) 1.100,00 kr. 1.375,00 kr.

De *-markerede gebyrer er fritaget for moms i henhold til Told- og skattestyrelsens afgørelse (SKM2004.273.TSSaf 2. juli 2004)

 

Rente ved for sen betaling (morarente) er udlånsrenten + 8,00%.