Tilslutningsbidrag 2021 - spildevand

  Ekskl. moms 
Inkl. moms
Pr. bolig 53.704,00 kr.
67.130,00 kr.
Pr. bolig såfremt der kun tillades afledning af spildevand 32.223,00 kr.
40.278,75 kr.
     
Erhverv - pr. påbegyndt 800 m2 grundareal 53.704,00 kr.
67.130,00 kr.
Erhverv - pr. påbegyndt 800 m2 grundareal såfremt der kun kan tillades afledning af spildevand
32.223,00 kr.
40.278,75 kr.