Tilslutningsbidrag 2022 - spildevand

  Ekskl. moms 
Inkl. moms
Pr. bolig 55.616,00 kr.
69.520,00 kr.
Pr. bolig såfremt der kun tillades afledning af spildevand 33.370,00 kr.
41.712,50 kr.
     
Erhverv - pr. påbegyndt 800 m2 grundareal 55.616,00 kr.
69.520,00 kr.
Erhverv - pr. påbegyndt 800 m2 grundareal såfremt der kun kan tillades afledning af spildevand
33.370,00 kr.
41.712,50 kr.