Tilslutningsbidrag 2019 - spildevand

  Ekskl. moms 
Inkl. moms
Pr. bolig 53.551,00 kr.
66.938,75 kr.
Pr. bolig såfremt der kun tillades afledning af spildevand 32.130,00 kr.
40.162,50 kr.
     
Erhverv - pr. påbegyndt 800 m2 grundareal 53.551,00 kr.
66.938,75 kr.
Erhverv - pr. påbegyndt 800 m2 grundareal såfremt der kun kan tillades afledning af spildevand
32.130,00 kr.
40.162,50 kr.