Tilslutningsbidrag 2018 - spildevand

  Ekskl. moms 
Inkl. moms
Pr. bolig 51.655,00 kr.
64.568,75 kr.
Pr. bolig såfremt der kun tillades afledning af spildevand 30.993,00 kr.
38.741,25 kr.
     
Erhverv - pr. påbegyndt 800 m2 grundareal 51.655,00 kr.
64.568,75 kr.
Erhverv - pr. påbegyndt 800 m2 grundareal såfremt der kun kan tillades afledning af spildevand
30.993,00 kr.
38.741,25 kr.