Tilslutningsbidrag 2017 - Spildevand

  Ekskl. moms
Inkl. moms
Pr. bolig 50.962,00 kr. 63.702,15 kr.
Pr. bolig såfremt der kun tillades afledning af spildevand 30.577,00 kr.
38.221,29 kr.
     
Erhverv - pr. påbegyndt 800 m2 grundareal 50.962,00 kr.
63.702,15 kr.
Erhverv - pr. påbegyndt 800 m2 grundareal såfremt der kun kan tillades afledning af spildevand
30.577,00 kr.
38.221,29 kr.