Tilslutningsbidrag 2023 - Spildevand

  Ekskl. moms
Inkl. moms
Pr. bolig 61.999,00 kr. 77.499,24 kr.
Pr. bolig såfremt der kun tillades afledning af spildevand 37.200,00 kr.
46.500,10 kr.
     
Erhverv - pr. påbegyndt 800 m2 grundareal 61.999,00 kr.
77.499,24 kr.
Erhverv - pr. påbegyndt 800 m2 grundareal såfremt der kun kan tillades afledning af spildevand
37.200,00 kr.
46.500,10 kr.