Tilslutningsbidrag 2020 - Spildevand

  Ekskl. moms
Inkl. moms
Pr. bolig 53.925,00 kr. 67.406,25 kr.
Pr. bolig såfremt der kun tillades afledning af spildevand 32.355,00 kr.
40.443,75 kr.
     
Erhverv - pr. påbegyndt 800 m2 grundareal 53.925,00 kr.
67.406,25 kr.
Erhverv - pr. påbegyndt 800 m2 grundareal såfremt der kun kan tillades afledning af spildevand
32.355,00 kr.
40.443,75 kr.