Indtast dit forbrug m3/år.


Vand 
Vand - m3 pris6,69 kr.
Statsafgift - m3 pris7,73 kr.
Drikkevandsbidrag m3 pris0,24 kr.
  
Spildevand 
Spildevand - m3 pris53,25 kr.
  
Forbrug i alt ved m3/år kr.
  
Fast afgift 
Fast afgift vand pr. måler1383,75 kr.
Fast afgift spildevand pr. stik782,50 kr.
Fast afgift i alt pr. år2.166,25 kr.
  
Din samlede vandpris kr.
  
  
Heraf moms kr.