Indtast dit forbrug m3/år.


Vand 
Vand - m3 pris7,21 kr.
Statsafgift - m3 pris7,33 kr.
Drikkevandsbidrag m3 pris0,49 kr.
  
Spildevand 
Spildevand - m3 pris44,63 kr.
  
Forbrug i alt ved m3/år kr.
  
Fast afgift 
Fast afgift vand pr. måler1321,25 kr.
Fast afgift spildevand pr. stik738,75 kr.
Fast afgift i alt pr. år2.060,00 kr.
  
Din samlede vandpris kr.
  
  
Heraf moms kr.