Indtast dit forbrug m3/år.


Vand 
Vand - m3 pris7,39 kr.
Statsafgift - m3 pris7,96 kr.
  
Spildevand 
Spildevand - m3 pris47,38 kr.
  
Forbrug i alt ved m3/år kr.
  
Fast afgift 
Fast afgift vand pr. måler1526,25 kr.
Fast afgift spildevand pr. stik805,00 kr.
Fast afgift i alt pr. år2.331,25 kr.
  
Din samlede vandpris kr.
  
  
Heraf moms kr.