Indtast dit forbrug m3/år.


Vand 
Vand - m3 pris8,43 kr.
Statsafgift - m3 pris7,96 kr.
  
Spildevand 
Spildevand - m3 pris48,88 kr.
  
Forbrug i alt ved m3/år kr.
  
Fast afgift 
Fast afgift vand pr. måler1739,93 kr.
Fast afgift spildevand pr. stik897,50 kr.
Fast afgift i alt pr. år2.637,43 kr.
  
Din samlede vandpris kr.
  
  
Heraf moms kr.