Kloster Vandværk

Vandpris pr. m3 3,13 kr.
Statsafgift pr. m3 7,73 kr.
Drikkevandsbidrag pr. m3 0,24 kr.
I alt inkl. moms 11,10 kr.
   
Årligt abonnement  
Fast årlig afgift pr. måler 1.250,00 kr.
Tillæg for måler med impulsudgang 125,00 kr.
Tillæg for måler over 2,5 Qn 625,00 kr.
   
Afgiften af forbrugskategorier der ikke er nævnt ovenfor, afgøres i hvert enkelte tilfælde af bestyrelsen.
   
Tilslutningsafgift  
Enfamiliehuse / Helårsbolig 20.000,00 kr.
Sommerhus / Fritidsbolig 20.000,00 kr.
Lejlighed med eget indlæg 20.000,00 kr.
Efterfølgende lejlighed 10.000,00 kr.
Selvstændige lejligheder med eget indlæg i samme bygning 20.000,00 kr.
   
Industri, institutioner og lign., herunder udvidelse af forbruget, så der skal en større måler eller en større stikledning til, afgøres i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen.
 
Tilslutningsafgifter, for grunde beliggende hvor gadebelysningen er etableret før 1. januar 1984 vil være 1.875,00 kr. inkl. moms større, og 4.375,00 kr. inkl. moms større for grunde, hvor selskabet udfører etableringen (private udstykninger).
   
Gebyrer  
Administrationsgebyr 10 kr.
Rykkerskrivelse * 100,00 kr.
Inkassomeddelelse * 100,00 kr.
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) * 500,00 kr.
Genoplukning 562,50 kr.
Betalingsaftale * 200,00 kr.
Selvaflæsningskort, rykker 90,00 kr.
Aflæsningsbesøg (selvaflæsningskort)  310,00 kr.
Ekstraordinær opkrævning ved flytning (flyttegebyr)  83,75 kr.
Udskrift af regningskopi  43,75 kr.
Kontrol af måler (på eksternt værksted) 1.545,00 kr.
Målerundersøgelse på stedet 437,50 kr.
Fakturagebyr  31,25 kr.
Uberettiget forbrug - (ulovlig gentilslutning) 1.375,00 kr.
   
Inden genoplukning finder sted, skal al restance (vandafgift, gebyrer, renter, montøromkostninger mm) være indbetalt.
 
Alle priser er inkl. moms.
Dog er de *-markerede fritaget for moms i henhold til Told- og skattestyrelsens
afgørelse
(SKM2004.273.TSSaf 2. juli 2004)
Rente ved for sen betaling (morarente/procesrente) + 8,00% - lovbestemt tillæg.