Ansøg om refusion ifm. vandspild

Hvis dit årsforbrug af vand har været større end normalt p.g.a. vandspild, så kan du ansøge om en refusion af den statslige afgift af ledningsført vand og vandaflednings-bidrag. Der er dog visse kriterier, som skal være opfyldt for, at en refusion kan komme på tale.

På denne side finder du samtlige kriterier
Skema til ansøgning om refusion