Fejlmeld (vand, gadelys, spildevand)

Hvis der konstateres fejl eller mangler på vandmåler, stophane, gadebelysning eller andet, så kan du bruge nedenstående fejlmeldingsskema. Derefter vil fejlen blive rettet hurtigst muligt.

Ved fejlmeldinger på gadelys må det forventes, at der kan gå op til 3-4 uger, før fejlen bliver rettet (afhængig af fejlårsag og omfang).

Ved kritiske henvendelser (f.eks. påkørte gadelysmaster) skal du kontakte os på vagttlf. 9674 8500. 

Alle felter markeret med * skal udfyldes

Angiv her hvad der fejlmeldes
Angiv fejlmeldingsadresse:
Fejlmeldt af:
Evt. bemærkning:

Jeg er ikke en robot: