Fejlmeld (vand, gadelys, spildevand)

Hvis der konstateres fejl eller mangler på vandmåler, stophane, gadebelysning eller andet, så kan du bruge nedenstående fejlmeldingsskema. Derefter vil fejlen blive rettet hurtigst muligt.

Ved fejlmeldinger på gadelys må det forventes, at der kan gå op til 3-4 uger, før fejlen bliver rettet (afhængig af fejlårsag og omfang).

Alle felter markeret med * skal udfyldes

Angiv her hvad der fejlmeldes
Angiv fejlmeldingsadresse:
Fejlmeldt af:
Evt. bemærkning: