TBS -Tilbagestrømssikring

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S arbejder hele tiden på at forbedre forsynings-sikkerheden for vore kunder. Et meget vigtigt led i den forbedring er at sikre vandet mod tilbagestrømning i ledningsnettet fra det enkelte forbrugssted. Ved en tilbagestrømning i ledningsnettet er der risiko for en forurening af vandet, der potentielt kan ramme mange kunder. Derfor vil vi hen over det næste års tid gennemgå og kontrollere alle installationer, som vi vurderer kan være i risikogruppen. Det vil eksempelvis være landbrug, gartnerier og industrivirksomheder.

Hvis du er berørt, vil du modtage et brev fra Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S om hvornår du kan aftale tid, til at en af vores montører kan gennemgå installationen. Gennemgang vil være uden beregning. Hvis gennemgangen viser, at der skal monteres en tilbagestrømningssikring vil dette ske for ejers regning.

Vi håber på forståelse for dette tiltag, da det er i alle kunders interesse, at vi sikrer rent drikkevand.