Kontraventil i vandmålere

Da der rundt omkring i landet har været flere tilfælde af forurenet drikkevand som følge af tilbagestrømning i ledningsnettet, vil Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S gøre en indsats for at undgå dette. Derfor monteres kontraventiler (tilbagestrømningssikring) i alle vandmålere fra og med januar 2012. Dette vil ske i forbindelse med målerskift eller anden service af vandmåleren.

Som forbruger skal du være opmærksom på, at montering af en kontraventil evt. kan give problemer for de installationer, hvor der er risiko for frost (fritidshuse m.m.), hvis installationen skal aftappes for vand fx. i forbindelse med vinteraflukning m.m.

Det er forbrugerens ansvar, at vandmåleren er frostfri.

Er vandmåleren derimod monteret i en målerbrønd (som figur 2), skulle der ikke være nogen problemer med aftapning, da der er en aftapsventil i denne. Se figur 2.

Se målerinstallation med kontraventil i hus (figur 1)
Se målerinstallation med kontraventil i målerbrønd (figur 2)

Vær opmærksom på, at målerinstallationen kan have en anden opbygning end de viste i figur 1 og 2.

Et godt råd er derfor at kontrollere, om installationen er indrettet, så der også kan aftappes for vinterlukning, når der monteres en kontraventil i vandmåleren. Hvis dette ikke er tilfældet, skal de nødvendige ændringer af vandinstallationen foretages af en VVS-installatør. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S dækker ikke disse omkostninger.

Er der tvivlsspørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ringkøbing-Skjern Forsyning på tlf. 9674 8500 (hovednummer).