Vorgod Vandværk 2015

Vandpris pr. m3
3,13 kr.
Statsafgift pr. m3 7,33 kr.
Drikkevandsbidrag pr. m3 0,84 kr.
I alt inkl. moms 11,30 kr.
   
Årligt abonnement  
Fast årlig afgift pr. måler 500,00 kr.
   
Tilslutningsafgift  
Kontakt venligst Vorgod Vandværk for tilslutningsafgift.
 
   
Gebyrer  
Rykkerskrivelse * 100,00 kr.
Inkassomeddelelse * 100,00 kr.
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) * 426,30 kr.
Genoplukning 532,88 kr.
Betalingsaftale * 100,00 kr.
Selvaflæsningskort, rykker 88,81 kr. 
Aflæsningsbesøg (selvaflæsningskort) 337,50 kr.
Ekstraordinær opkrævning ved flytning (flyttegebyr) 82,47 kr.
Udskrift af regningskopi 43,75 kr.
Kontrol af måler (på eksternt værksted) 1.522,50 kr.
Fakturagebyr 31,25 kr.
Uberettiget forbrug - (ulovlig gentilslutning) 1.375,00 kr.
   
Alle priser er inkl. moms.
Dog er de *-markerede fritaget for moms i henhold til Told- og skattestyrelsens
afgørelse
(SKM2004.273.TSSaf 2. juli 2004)
Rente ved for sen betaling (morarente/procesrente) + 7,20% - lovbestemt tillæg.