Hemmet Vandværk 2016

Vandpris pr. m3
 5,63 kr.
Statsafgift pr. m3 7,33 kr.
Drikkevandsbidrag pr. m3 0,49 kr.
I alt inkl. moms 13,45 kr.
   
Årligt abonnement  
Fast årlig afgift pr. måler 875,00 kr.
   
Tilslutningsafgift  
Kontakt venligst Hemmet Vandværk for tilslutningsafgift.
 
   
Gebyrer  
Rykkerskrivelse * 100,00 kr.
Inkassomeddelelse * 100,00 kr.
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) * 432,00 kr.
Genoplukning 540,00 kr.
Betalingsaftale * 200,00 kr.
Selvaflæsningskort, rykker 90,00 kr. 
Aflæsningsbesøg (selvaflæsningskort) 310,00 kr. 
Ekstraordinær opkrævning ved flytning (flyttegebyr) 83,75 kr.
Udskrift af regningskopi 43,75 kr.
Kontrol af måler (på eksternt værksted) 1.545,00 kr.
Fakturagebyr 31,25 kr.
Uberettiget forbrug - (ulovlig gentilslutning) 1.375,00 kr.
   
Alle priser er inkl. moms.
Dog er de *-markerede fritaget for moms i henhold til Told- og skattestyrelsens
afgørelse
(SKM2004.273.TSSaf 2. juli 2004)
Rente ved for sen betaling (morarente/procesrente) + 7,20% - lovbestemt tillæg.