Tim Vandværk 2015

Vandpris pr. m3
3,75 kr.
Statsafgift pr. m3 7,33 kr.
Drikkevandsbidrag pr. m3 0,84 kr.
I alt inkl. moms 11,92 kr.
   
Årligt abonnement  
Fast årlig afgift pr. måler 250,00 kr.
   
Tilslutningsafgift  
Kontakt venligst Tim Vandværk for tilslutningsafgift.
 
   
Gebyrer  
Rykkerskrivelse * 100,00 kr.
Inkassomeddelelse * 100,00 kr.
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) * 426,30 kr.
Genoplukning 532,88 kr.
Betalingsaftale * 100,00 kr.
Selvaflæsningskort, rykker 88,81 kr. 
Aflæsningsbesøg (selvaflæsningskort)
Ekstraordinær opkrævning ved flytning (flyttegebyr) 82,47 kr.
Udskrift af regningskopi 43,75 kr.
Kontrol af måler (på eksternt værksted) 1.522,50 kr.
Fakturagebyr 31,25 kr.
Uberettiget forbrug - (ulovlig gentilslutning) 1.375,00 kr.
   
Alle priser er inkl. moms.
Dog er de *-markerede fritaget for moms i henhold til Told- og skattestyrelsens
afgørelse
(SKM2004.273.TSSaf 2. juli 2004)
Rente ved for sen betaling (morarente/procesrente) + 7,20% - lovbestemt tillæg.