Statistisk kontrol af vandmålere

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S administrerer og vedligeholder ca. 22.000 vandmålere. Vandforsyningsområdet dækker en stor del af Ringkøbing-Skjern Kommune, der geografisk set er Danmarks største kommune.

Derudover administrerer og vedligeholder vi også ca. 1.000 vandmålere for Kloster private vandværk og ca. 2.200 vandmålere for Søndervig private vandværk.

Alle vandmålerne er inddelt i målerpartier opdelt ud fra årgang og målertype. Hvert 6. år skal et repræsentativt antal af de vandmålere som er i drift udtages til statistisk kontrol. Hvor mange målere der skal udtages afhænger af størrelsen på målerpartiet. Hvis en vandmåler er inden for en fejlprocent på +/- 4%, er den driftsgodkendt. Se eksempel på kalibreringsrapport.

De mest almindelige målertypebetegnelser er:

  • QN 1,5 - Bruges typisk i husholdninger
  • QN 2,5 - Bruges typisk til mindre erhverv eller større husholdninger
  • QN 6,0 - Bruges typisk til større erhverv (f.eks. landbrug)
  • QN 10,0 - Bruges typisk til storforbrugere af vand (f.eks. farverier, slagterier mm.)

Som før nævnt afhænger antallet af målere, som udtages til 1. og evt. 2. kontrol af hvor mange målere, der er i et parti. Dette er defineret ud fra en måleteknisk vejledning fra Sikkerhedsstyrelsen.

Kort fortalt er reglerne følgende:

 
Niveau Antal
målere
Antal målere til
1. kontrol
Godkendelsestal
for 1. kontrol
Antal målere til
2. kontrol
Samlet godkendelsestal
for 1. og 2. kontrol
A *) 0 - 25        
B 26-90 8 0 8 1
C 91-150 13 0 13 3
D 151-280 20 1 20 4
E 281-500 32 2 32 6
F 501-1200 50 3 50 8

*) alle målere, som hører under niveau A bliver løbende udskiftet.

Eksempel:
I et målerparti er der i alt 92 målere. Dvs. at stikprøven skal ske ud fra reglerne for niveau C,og at der til 1. kontrol skal udtages 13 målere.

1. kontrol (godkendelsestal = 0)

  • Hvis alle 13 målere bliver godkendt, er hele partiet godkendt. De resterende 79 målere i partiet kan være i drift, indtil næste statistiske kontrol af samme målerparti skal finde sted.
  • Hvis derimod blot 1 måler falder i kontrollen, er 1. kontrol dumpet og der skal udtages yderligere 13 målere til 2. kontrol.

2. kontrol

  • Hvis alle 13 målere bliver godkendt, er hele partiet godkendt. De resterende 66 målere i partiet kan være i drift, indtil næste statistiske kontrol af samme målerparti skal finde sted.
  • Hvis derimod blot 1 måler falder i kontrollen, er hele partiet dumpet, og alle de resterende 66 målere i partiet skal udskiftes hurtigst muligt. 

Se eksempel på kalibreringsrapport for en godkendt vandmåler

Se eksempel på styring af vandmålerpartier