Ringkøbing Skjern-Forsyning A/S tager med et nyt vandværk skridtet ind i en helt ny tidsalder for vandforsyning. Det skal ikke bare levere højkvalitetsvand til forsyningens forbrugere - det skal være et vandbehandlingsanlæg, hvor nytænkende og ambitiøse projekter vil skabe nye standarder for vandforsyning i Danmark. Vi har valgt at kalde vandværket for Aquatarium.

Gå til Aquatariums hjemmeside

Aquatarium bliver et spændende sted, hvor offentligheden får fri adgang, og hvor udvikling, lærdom og oplevelser er omdrejningspunkt, når gæsterne besøger anlægget.
Aquatarium forventes færdigbygget sidst i 2015, og her vil de første forbrugere nyde godt af dets produktion.

Fakta om Aquatarium:
• Vil levere 2 mio. m3 drikkevand pr. år
• Ca. halvdelen af kommunens indbyggere forsynes på sigt af Aquatarium
• To vandværker i ét: Aquatarium er faktisk to vandværker, som fungerer uafhængigt. Det betyder stor forsynings- og drikkevandssikkerhed
• Tilgængelige rentvandstanke i modsætning til ældre vandværker = bedre drikkevandssikkerhed
• Teknologiske udviklingsprojekter med universiteter og andre forsyningsselskaber
• Samlet højde: 14,4 meter svarende til ca. 4 etager

Læs nyhed om rejsegilde d. 28. marts 2014

Vandværket
Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S opfører i øjeblikket sit nye vandværk Aquatarium i en skov nær Ringkøbing i Vestjylland. Afstanden til marker og by samt gunstige geologiske forhold gør skoven til et ideelt sted for vandindvinding.

”Aquatarium, bliver det centrale vandværk i vores forsyning, og når det står klar, kan vi levere vand i en meget bedre kvalitet til en stor del af vores forbrugere. Herudover vil vi også anvende det til en udviklingsplatform for nye teknologier, og et læringscenter for både skoleelever og studerende,” udtaler adm. direktør i Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Finn Jessen.

Der er tale om et topmoderne vandværk, der bliver et fremvisningsvandværk og et forskningsvandværk, som ikke tidligere er set i Danmark.

Læring
Aquatarium bliver både en udviklingsplatform samt et undervisningshus for landets uddannelses-institutioner. Eleverne får mulighed for at erhverve sig brugbar viden omkring vandets vej mod rent drikkevand, de anvendte tekniske løsninger o.m.a. Samtidig vil huset blive et oplevelsescenter, som er også er åbent for den almindelige befolkning og for den generelle turisme.

Projekter
Ringkøbing-Skjern Forsyning er udpeget som part i et nationalt fyrtårnsprojekt, som skal udvikle og demonstrere fremtidens vandforsyningsteknologier. Det er Miljøministeriets Program for Grøn Teknologi og VTU-fonden, Vandsektorens Udviklingsfond, som støtter projektet med 13 mio. kr. De øvrige parter i projektet er landets største vandforsyninger, HOFOR, Vandcenter Syd og Århus Vand. Målsætningen er, at de fire vandselskaber skal sætte agendaen for den næste generation af vandforsyningsteknologier.

”Vi er stolte af at være udpeget som teknologisk fyrtårn og ser frem til samarbejdet med de andre vandselskaber. Vi har bevidst udnyttet vores behov for et nyt vandværk, til at introducere udviklingstanker, hvor vi kan spille med blandt de store forsyninger i Danmark,” udtaler adm. direktør i Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Finn Jessen.

Fyrtårnsprojektet består af otte delprojekter. Der er tale om en kombination af en række højteknologiske løsninger, der kan bruges af mellemstore og store forsyninger til at øge deres økonomiske effektivitet, samtidig med at miljø- og socioøkonomiske forhold inddrages i projektet.

”Med de her projekter kan vi gøre vores til, at vi får højere kvalitet i den danske vandforsyning, og samtidig højner effektiviteten i form af bedre overvågning af processerne,” udtaler bestyrelsesformand i Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Elmo Flaskager.

Gå til projekt FutureWaters hjemmeside

Vi giver vandværket ører
Ringkøbing-Skjern Forsyning deltager i samarbejdet med virksomhedens fremtidige vandværk Aquatarium, som skal arbejde med to delprojekter. Det er en samlet projektsum på 5 mio. kr., hvoraf de 3,8 mio. kr. kommer fra Miljøministeriets Program for Grøn Teknologi og VTU-fonden.

Det ene projekt skal udvikle og introducere vibrations- og auditive sensorer i reguleringen af det moderne vandværk.

”Populært sagt vil vi udstyre vandværket med ører. Det sker i form af fintfølende sensorer der måler lyde og vibrationer. Sensorerne kan registrere fejl og udsving, som vil gøre os i stand til at optimere processer og forebygge fejl i en hidtil uset grad,” udtaler vandforsyningschef i Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Søren Jakobsen.

Det andet projekt skal introducere ny sensorteknologi med online bakteriologisk overvågning, i form af mikrobakteriologiske sensorer, som med hurtige analysetider løfter fremtidens vandkvalitetsovervågning.

Aquatarium skal komme med branchens bud på, hvordan fremtidens udfordringer i dansk drikkevandsforsyning løses.

”Vi samarbejder med leverandører, som får mulighed for at afprøve den mest avancerede sensorteknologi. Vi kan med de mikrobakteriologiske sensorer sætte meget hurtigere ind hvis vandindholdet ikke overholder de fastsatte parametre. Vi ser os selv som en fødevareproducerende virksomhed, og forbrugerne skal have samme forventning til kvalitet, når de drikker et glas vand, som når de indtager andre fødevarer,” udtaler Søren Jakobsen.

”Et af de meget spændende elementer i projekterne er, at de vandværker, hvor teknologierne udrulles, samtidig fungerer som State of the Art demonstrationsanlæg”, udtaler projektleder for Aquatarium, Jens Hove Bjerregaard.

Et erklæret mål med projekterne er, at de skal skabe øget udenlandsk opmærksomhed om dansk teknologi i vandsektoren og øge eksporten, lyder det fra miljøministeriet.

”Eksport af dansk vandteknologi stiger mere end eksporten generelt, og vi skal fortsat satse på at udvikle de bedste grønne løsninger. Der er et kæmpe marked i blandt andet Kina, Indien og Brasilien, som vi meget gerne skal have del i”, siger miljøminister Ida Auken i en pressemeddelelse.