Søndervig Vandværk

 

Generalforsamling 2020

Den ordinære generalforsamling i Søndervig Vandværk afholdes torsdag den 6. august 2020, kl. 19.30 på Beach Bowl i Søndervig. Se dagsorden.

Generalforsamling 2019

Den ordinære generalforsamling i Søndervig Vandværk afholdes torsdag den 20. juni 2019, kl. 19.30 på Beach Bowl i Søndervig. Se dagsorden.

 

Om os

Andelsselskabet Søndervig Vandværk blev stiftet den 22. januar 1968. Vandværket leverer vand via eget ledningsnet til ca. 2.200 ejendomme i området Sønderby syd for Søndervig Landevej, Søndervig og videre nordpå til lidt før Vedersø.

Du kan se vores forsyningsområde her: https://www.rsforsyning.dk/om-os/vand/private-vandvaerker

Vandværket forsyner forbrugerne med vand fra egne vandboringer. Af hensyn til forsyningssikkerheden har vandværket også indgået en aftale med Ringkøbing-Skjern Vand A/S om køb af renset vand.

Vandværket ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer:

Jens Hebroe, formand

Peter Lambæk, næstformand

Søren Jespersen

Ole Roed Rasmussen

Robert Kroning, sekretær

 

Hvem kontakter man ved fejl mv.

Hvis der konstateres fejl eller mangler på vandmåler, stophane, ledningsnet eller andet, så kontakt Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S, der står for den tekniske drift af vandværket og vores ledningsnet. Tlf. 96 74 85 00.

 

Tilmelding til sms-service ved ledningsbrud, almindelige driftsforstyrrelser og lignende

Som forbrugere hos Søndervig Vandværk er der mulighed for at få en sms med information om driftsforstyrrelser, f.eks. en kort nedlukning for drikkevandet i et bestemt område, vandbrud, forurening eller lignende. Sms-servicen er gratis. Vil du tilmelde en mobiltelefon eller er du i tvivl om, hvorvidt du er tilmeldt, så kan du klik på linket: https://www.rsforsyning.dk/selvbetjening/sms-service

 

Tjek forbrug og regninger

Du har mulighed for at se dit forbrug og regninger her: https://www.rsforsyning.dk/selvbetjening/tjek-forbrug-og-regninger

Søndervig Vandværk har ikke installeret fjernaflæste målere og du har derfor desværre ikke mulighed for at aflæse forbruget hen over døgnets 24 timer, men alene årsforbruget.

 

Vandkvalitet/analyseresultater

Søndervig Vandværk bestræber sig på at levere godt drikkevand af høj kvalitet. Der udtages med jævne mellemrum vandprøver af drikkevand, og analyseresultaterne kan ses her: https://www.rsforsyning.dk/om-os/vand/vandets-kvalitet

 

Hårdhedsgrad

Vandet fra Søndervig Vandværk er blødt. Vandets hårdhedsgrad er blandt andet udtryk for hvor meget kalk, der er i vandet. Jo blødere vandet er, jo mindre kalk er der i vandet. I det daglige har det blandt andet betydning for, hvor meget sæbe vi bruger. Jo blødere vand, jo mindre sæbe er der behov for at anvende og jo mindre kalk sætter der sig i vasken, på fliserne og vandhanen. Du kan se mere om vandets hårdhedsgrad her: https://www.rsforsyning.dk/om-os/vand/vandets-haardhedsgrad

 

Regnskaber

Du kan læse årsrapporterne for de enkelte år ved at klikke på de enkelte:

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016                         

Årsrapport 2015                                                 

 

Vedtægter

Vedtægterne for Søndervig Vandværk finder du ved at klikke her.